www.nachkriegsjustiz.at
   
 

Zespół obozowy Lublin-Majdanek a wymiar sprawiedliwości
Karanie oraz odmowa słuszności: porównanie Polski, Niemiec i Austrii

Wydawcy: Claudia Kuretsidis-Haider, Irmgard Nöbauer, Winfried R. Garscha, Siegfried Sanwald, and Andrzej Selerowicz

Książka ta jest wynikiem wspólnych badań Austriackiego Centrum do Badań Powojennego Sądownictwa, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Państwowego Muzeum na Majdanku.


Spis treści:


I. Zespół obozowy Lublin-Majdanek

Obóz koncentracyjny Majdanek. Historia a zbrodnie

Hierarchia obozowa: komendanci, funkcjonariusze, lekarze, kapos – biogramy


II. Procesy polskie 1944-1952

Postępowania karne w Polsce

Dokumentacja: Wyroki polskich sądów w sprawie Wilhelma Reinartza (niemieckie tlumaczenie)


III. Niemieckie procesy po 1960 r.

Majdanek a niemiecki wymiar sprawiedliwości

Proces zbrodniarzy z Majdanka w Düsseldorfie – relacja prokuratura

"... ale przynajmniej zbieraliśmy dowody na to, jakie zbrodnie ci ludzie dokonali...": Zbiór wywiadów z prokuratorem Dieterem Ambachem

Przypadek Herminy Braunsteiner – studium metodą „gender studies”

Akt oskarżenia prokuratury w Hannoverze w stosunku do austriackiego kapo, Karla Galki, z 16. czerwca 1976 r.

Byli więźniowie jako świadkowie przed sądem na przykładzie procesu oprawców Majdanka w Düsseldorfie i jego filmowej dokumentacji

Rola świadków w düsseldorfskim procesie: refleksje prokuratora

"…ponieważ pamięć po prostu nie jest idealna…". Wywiad z Danutą Brzosko-Mędryk


IV. Zespół obozowy Lublin-Majdanek a austriacki wymiar sprawiedliwości

O ściganiu zbrodni hitlerowskich w Austrii

Śledztwo w Grazu w latach 1963-1973. Chronologia procesu, którego nie było

Oświadczenie prokuratury w Grazu odnośnie zawieszenia śledztwa w sprawie oprawców z Majdanka z 2. listopada 1972 r.

Temat obozu Majdanek w najnowszej historii prawodawstwa Austrii – śledztwo w sprawie Erny Wallisch

"Przypadek Erny Wallisch" (Reportaż wiedeńskiej magazinu Falter, który spowodował ponowne zainteresowanie wymiaru sprawiedliwości Austrii zbrodniami popełnionymi w obozie koncentracyjnym na Majdanku)

Austria – i w przyszłości miejsce schronienia dla zbrodniarzy wojennych?


V. Procesy zbrodniarzy Majdanka w Polsce, Niemczech i Austrii: Podobieństwa, różnice, zaniedbania

 

Abstract

Chociaż Odilo Globocnikowi, pochodzącemu z Austrii komendantowi SS i policji w Lublinie, nie udało sie rozbudować założonego w r. 1941 obozu dla radzieckich jeńców wojennych „KL Lublin" do obozu koncentracyjnego o gigantycznych rozmiarach, to jednak zespół obozowy Lublin-Majdanek odegrał główną rolę w masowych morderstwach popełnionych w ramach akcji Reinhardt.

Niniejsza publikacja przedstawia, w jakim zakresie prokuraturom i sądom udało się wyjaśnić zbrodnie popełnione na Majdanku. Centralnym zagadnieniem jest analiza metod i ich „skuteczność“ w aspekcie śledztw prowadzonych w Polsce, Niemczech i Austrii.

Ponadto po raz pierwszy w jęz. niemieckim zostały obszernie opisane procesy sądowe, jakie miały miejsce w Polsce od listopada 1944 r. oraz prowadzone od r. 1943 zabiegi polskich prawników, aby skodyfikować i skierować do praktycznego zastosowania normy prawne odnośnie hitlerowskiego ludobójstwa.

W latach 1960-ych kompleks obozowy Lublin-Majdanek stał się przedmiotem szczegółowych badań wymiaru sprawiedliwości zarówno w Republice Federalnej Niemiec, jak i w Austrii. Śledztwa te doprowadziły w Republice Federalnej Niemiec do szeregu procesów, a ostatni wyrok zapadł w r. 1999. Najważniejsze postępowanie sądowe dotyczące Majdanka, prowadzone bylo w Düsseldorfie w latach 1975-1981. Stało sie też ono największym procesem w historii niemieckiego sądownictwa, a pod względem podejścia do ofiar zbrodni wojennych ustanowiło normy, ktore są praktykowane do dziś.

Wielkie śledztwo zbrodniarzy z Majdanka, prowadzone w Grazu (Austria), zostało jednak już w r. 1973 zawieszone bez postawienia aktu oskarżenia. Dla byłych ofiar obozu oznaczało to objaw szczególnie wyraźnej nieudolności aparatu sprawiedliwości w ściganiu sprawców masowych zbrodni.

 

Autorzy:

Dieter Ambach, Winfried R. Garscha, Julia Hartung, Tomasz Kranz, Claudia Kuretsidis-Haider, Elissa Mailänder, Siegfried Sanwald, Andrzej Selerowicz, Wolfgang Weber

Przekład: Andrzej Selerowicz


ENGLISHGERMAN


  
Veröffent- lichungen der Forschungs- stelle Nachkriegsjustiz Band 4

CLIO ● Graz